Dold narcissism – så känner du igen en dold narcissist

15 november 2023

Att känna igen en dold narcissist kan vara en utmaning, eftersom dessa individer ofta är skickliga på att dölja sina egocentriska sidor bakom en fasad av ödmjukhet och empati. Tecken på dold narcissism kan inkludera en överdriven känslighet för kritik, en konstant jakt på bekräftelse och en tendens att undvika ansvar för egna misstag.

I denna artikel kommer vi att gå in mer ingående på hur man identifierar dold narcissism och ge tips i hur man kan hantera relationer med personer som uppvisar dessa beteenden.

Vad är dold narcissism?

Dold narcissism skiljer sig från den mer öppna och utåtriktade formen av narcissism som ofta förknippas med överdriven självkärlek och behovet av att ständigt vara i rampljuset. Medan en öppen narcissist tydligt söker uppmärksamhet och beundran, är en dold narcissist mer subtil i sitt beteende och kan till och med framstå som empatisk eller ödmjuk.

Dolda narcissister bär ofta på en djup känsla av otillräcklighet och använder olika mekanismer för att skydda sig själva från smärta. De kan vara extremt känsliga för kritik och ha en stark längtan efter bekräftelse, men detta maskeras ofta bakom en yttre fasad av falsk ödmjukhet. De kan även ha svårt att känna empati för andra och tenderar att undvika äkta intima relationer, även om de djupt inom sig längtar efter kärlek och uppskattning.

Vanliga tecken på dold narcissism

Att identifiera dold narcissism kan vara en utmaning, men det finns vissa tecken och beteenden som kan vara avslöjande. Här är några vanliga tecken på dold narcissism:

Överdriven känslighet för kritik. Dolda narcissister är ofta extremt känsliga för kritik, även om den är konstruktiv. De kan reagera defensivt, med ilska eller tillbakadragande vid minsta antydan till kritik.

Behov av bekräftelse. Trots att de kan framstå som ödmjuka, har dolda narcissister ett starkt behov av bekräftelse och uppskattning från andra. De söker ständigt bekräftelse för att lindra sin inre osäkerhet.

Självcentrering. Dolda narcissister kan vara självupptagna och ha svårt att visa genuin empati eller intresse för andra. De kan ofta styra konversationer tillbaka till sig själva och sina egna erfarenheter.

Undvikande av intima relationer. Trots en längtan efter uppskattning och kärlek, kan dolda narcissister undvika djupa, intima relationer av rädsla för avvisande eller sårbarhet.

Offermentalitet. Dolda narcissister kan ofta se sig själva som offer och skylla på andra för sina problem. De tar sällan ansvar för sina egna handlingar och misstag.

Passiv-aggressivt beteende. Istället för att uttrycka ilska eller missnöje direkt, kan dolda narcissister visa passiv-aggressivt beteende, som att ge ”tyst behandling” eller indirekt kritisera andra.

Svartsjuka och avundsjuka. Dolda narcissister kan ofta känna svartsjuka eller avundsjuka mot andras framgångar och kan ha svårt att glädjas åt andras lycka.

Genom att förstå dessa tecken kan man bli bättre rustad att identifiera och hantera relationer med personer som uppvisar dold narcissism. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla kan uppvisa några av dessa beteenden vid olika tillfällen, och att en djupare förståelse krävs för att göra en korrekt bedömning om någon är en dold narcissist eller inte.

Hur ser en dold narcissist på världen?

En dold narcissists syn på världen är präglad av en ständig kamp mellan en längtan efter bekräftelse och en djup känsla av osäkerhet och otillräcklighet. Detta tankesätt påverkar hur de uppfattar sig själva, andra och även deras relationer.

Dolda narcissister bygger ofta upp en fasad av ödmjukhet, självtvivel eller till och med självuppoffring för att skydda sig själva från avvisande och kritik. De ser världen som en plats där de ständigt måste bevisa sitt värde och kämpa för att bli sedda och uppskattade.

På grund av sin inre osäkerhet kan dolda narcissister även känna ett starkt behov av att kontrollera sin omgivning och de människor de har relationer med. De kan se världen som en osäker plats där de måste vara på sin vakt och ständigt försöka kontrollera hur de uppfattas.

Hur är det att leva i relationer med en dold narcissist?

Att leva i en relation med en dold narcissist kan vara en utmanande och komplicerad upplevelse. Relationen kan kännas som en emotionell berg-och-dalbana, där känslor av närhet och kärlek plötsligt kan bytas ut mot känslor av distans och kyla.

En dold narcissist söker ständigt efter bekräftelse och uppmärksamhet. Detta kan leda till att den andra parten känner sig utmattad av att ständigt behöva bekräfta och lugna ner dem. Det kan ofta kännas som att man aldrig riktigt kan möta deras behov fullt ut, vilket kan vara psykiskt påfrestande.

Konflikter med en dold narcissist kan präglas av passivt-aggressivt beteende, som tyst behandling, indirekt kritik eller manipulativa handlingar. Detta kan göra kommunikationen svår och frustrerande.

Trots en önskan om närhet kan dolda narcissister ha svårt med verklig intimitet och öppenhet. Detta kan leda till att relationen känns ytlig och att man som partner känner sig avvisad eller distanserad.

Hur handskas man med en sårbar narcissist?

Att hantera en dold narcissist, även kallad sårbar narcissist kan vara utmanande, men med rätt strategier och förståelse kan interaktionerna bli mindre konfliktfyllda och mer harmoniska. Det är viktigt att förstå att beteendet hos en sårbar narcissist ofta kommer från en plats av osäkerhet och rädsla för avvisande. Denna insikt kan hjälpa dig att inte ta deras beteende personligt och därmed minska konflikter.

En sårbar narcissist kan ofta söka ständig bekräftelse och uppmärksamhet. Även om det kan vara frestande att ständigt lugna och bekräfta dem, kan det vara viktigt att inte alltid ge efter för dessa behov för att inte förstärka detta beteendet.

Behandlingar för dold narcissism

Behandling av dold narcissism fokuserar ofta på att hjälpa personen att utveckla en mer realistisk och empatisk syn på sig själv och andra. Det finns olika terapeutiska metoder som kan vara effektiva i detta arbete.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig behandlingsform som kan användas för att hjälpa personer med dold narcissism. KBT fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden. Genom att arbeta med en terapeut, kan individen lära sig att ifrågasätta och förändra destruktiva tankar och öva på mer hälsosamma beteenden.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi kan också vara en effektiv behandlingsmetod. Denna terapiform utforskar tidigare erfarenheter och relationer för att förstå och bearbeta underliggande orsaker till narcissistiska beteenden. Genom att utforska dessa känslomässiga frågor kan personen få insikt i sina handlingar och känslor och därmed börja arbeta mot förändring.

Gruppterapi

Gruppterapi kan också vara en värdefull resurs för personer med dold narcissism. Att delta i en terapigrupp kan ge möjlighet till social inlärning och ge individen chansen att öva på empati i en säker och stödjande miljö.

Det är viktigt att notera att framgången av behandlingen ofta är beroende av personens vilja och engagemang i terapiprocessen. Att söka professionell hjälp och vara öppen för förändring är avgörande steg mot att hantera och förändra narcissistiska beteenden och tankesätt.

Andra inlägg

Läs våra andra texter

Vanliga varningstecken vid spelmissbruk

Vanliga varningstecken vid spelmissbruk

Populariteten för spel på casino har skjutit i höjden de senaste åren. Som en direkt konsekvens av detta har såklart även fler personer börjat spela och i takt med detta har även fallen av spelmissbruk och osunda spelvanor ökat. I takt med denna oroande trend är det...

läs mer

Kom i kontakt med oss

Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss bakom Vitamera är via vårt kontaktforumlär. Vi försöker alltid svara inom 24h på vardagar, men i vissa fall kan det dröja längre än så för att få svar.