Vad är en narcissist rädd för?

15 november 2023

Narcissism, ett komplext och ofta missförstått psykologiskt fenomen, som ofta kännetecknas av en yttre fasad av självsäkerhet och överlägsenhet. Trots denna yttre fasad av självförtroende, döljer många narcissister en djupgående osäkerhet och ett flertal rädslor. Dessa rädslor är drivande för många av deras beteenden och interaktioner med andra människor.

I denna artikel kommer vi att utforska några av de vanligaste rädslorna som ligger bakom den narcissistiska fasaden. Genom att skildra dessa rädslor, hoppas vi ge en djupare förståelse för narcissister och vilka dessa personer faktiskt är under ytan.

Narcissister är ofta osäkra och rädda individer

Trots utstrålningen av självsäkerhet och överlägsenhet, är det viktigt att förstå att många narcissister ofta bär på många osäkerheter och rädslor. En vanlig rädsla för narcissister är känslan att inte vara tillräcklig. Denna rädsla manifesterar sig ofta i en ständig jakt på bekräftelse och uppskattning från omgivningen.

Narcissister kan uppleva en djup ångest över tanken på att inte uppfattas som framgångsrika, begåvade eller attraktiva. Denna ångest är inte bara en källa till personligt lidande utan också en drivkraft bakom behovet av konstant bekräftelse.

Rädslor som narcissister bär på

Nu kommer vi gå in på några av de rädslor som många narcissister bär på. Genom att visa dessa exempel vill vi ge en klarare bild av vad som ofta ligger bakom beteendet hos någon som är narcissistisk.

Rädslan att inte ha kontroll

För en narcissist kan tanken på att inte ha fullständig kontroll över situationer, särskilt i en nära relation, vara djupt oroande. Detta beror på att kontrollen ofta fungerar som en försvarsmekanism för att skydda sig mot känslor av sårbarhet och osäkerhet. I en relation kan detta yttra sig som ett behov av att styra och påverka partnerns beteende, val och till och med känslor.

När en narcissist känner att de håller på att förlora kontrollen, kan de reagera med frustration eller ilska. Detta är ofta ett sätt att försöka återta kontrollen och återställa den maktbalans som de känner sig bekväma med.

Rädslan för misslyckande

För en narcissist är bilden av att vara framgångsrik och kompetent väldigt viktig. De strävar ofta efter att bli uppfattade som perfekta och felfria, inte bara av andra utan även av sig själva. Denna strävan efter perfektion och rädsla för misslyckande kan göra dem extremt känsliga för kritik och negativ feedback.

Misslyckanden, oavsett hur små, kan upplevas som enorma katastrofer för en narcissist. Detta beror på att varje misslyckande ses som ett hot mot deras självuppfattning och den bild de försöker upprätthålla.

Rädda för att bli avvisande

Narcissister strävar ofta efter bekräftelse och uppskattning från sin omgivning för att upprätthålla sin självuppfattning. För dem är avvisande en direkt attack på deras självkänsla och identitet, vilket gör det till en stor rädsla för många narcissister. Detta kan göra dem oerhört känsliga för tecken på avvisande.

Rädslan för avvisande kan göra att narcissister uppträder på ett självupptaget eller manipulativt sätt. De kan exempelvis överdriva sina prestationer eller charm för att säkra bekräftelse och undvika avvisande.

Rädslan för döden

För de flesta människor är tanken på döden kopplad till rädsla för det okända, förlust av livserfarenheter, eller oro för vad som händer efter döden. Men för narcissister kan rädslan för döden även vara kopplad till förlusten av deras självkänsla och identitet. Narcissister, som ofta har byggt upp en självbild av att vara betydelsefulla, unika och överlägsna, kan finna tanken på döden som något som kan förstöra denna självbild.

Döden är den som påminner oss om att vi alla är mänskliga och sårbara, oavsett hur framträdande eller framgångsrika vi är. För en narcissist kan detta vara särskilt svår att acceptera. Rädslan för att deras betydelse ska glömmas efter deras död kan vara en stor rädsla.

Att inte vara i centrum

Narcissister älskar ofta att vara i rampljuset. De vill bli sedda, hörda och uppmärksammade. Att vara i centrum gör att de känner sig viktiga och bekräftade. För en narcissist kan känslan av att andra lyssnar på och ser upp till dem vara väldigt värdefull.

När de inte står i centrum kan narcissister känna sig osäkra och obekväma. De kan vara rädda för att bli bortglömda eller inte värderade. Denna rädsla kan leda till att de gör saker för att dra till sig uppmärksamhet, som att överdriva sina prestationer eller prata om sig själva.

Att inte vara i centrum kan också göra narcissister avundsjuka eller frustrerade, särskilt om någon annan får den uppmärksamhet de själva vill ha. Det kan vara svårt för dem att hantera situationer där de inte är huvudpersonen.

De är rätta för att skämma ut sig själv

Narcissister lägger stor vikt vid hur andra ser på dem. De strävar efter att alltid framstå som perfekta, framgångsrika och beundrade. Därför är tanken på att bli förnedrad eller utskämd en stor skräck för dem.

De är rädda för situationer där de kan bli utpekade, kritiserade eller göra bort sig inför andra. Denna rädsla kan påverka hur en narcissist beter sig. De kan undvika situationer där de riskerar att göra bort sig eller bli förödmjukade.

De är rätta för att inte bli beundrad och uppskattad

För en narcissist är denna rädsla särskilt betydande, eftersom deras självbild och självkänsla ofta är starkt kopplade till hur andra ser och värderar dem.

Narcissister strävar efter att bli beundrade och uppskattade. De vill känna sig speciella, viktiga och framstående. Att bli beundrad av andra stärker deras självkänsla och ger dem en känsla av överlägsenhet och framgång. Detta kan leda till att de investerar mycket energi och tid i att skapa en image som attraherar beundran och uppmärksamhet.

När narcissister inte får den beundran de söker, kan de känna sig osäkra, värderingslösa eller förbisedda. Denna rädsla för att inte bli beundrad kan påverka deras beteende och relationer. De kan bli mer manipulativa, försöka imponera på andra, eller bli arga och besvikna om de inte får den uppmärksamhet och beundran de anser sig förtjäna.

Rädslan för ånger

För många narcissister kan tanken på att känna ånger vara särskilt svår, eftersom det innebär att erkänna att de har gjort fel eller skadat andra, vilket går emot deras självbild som felfria och överlägsna.

Narcissister har ofta en tendens att förneka sina misstag och dåliga beteenden. De kan ha svårt att acceptera att de har agerat felaktigt, särskilt om det skulle innebära att de behöver be om ursäkt eller ändra sitt beteende.

Att känna ånger innebär att man måste reflektera över sitt beteende och dess konsekvenser. För narcissister kan detta vara väldigt utmanande, eftersom det kräver en grad av självinsikt och empati som de kan ha svårt att hitta. Därför kan rädslan för ånger leda till att de undviker att konfrontera sina handlingar eller de skador de har orsakat.

Rädslan att visa tacksamhet

Många narcissister kan ha svårt att visa tacksamhet, då det kan kännas som en svaghet eller som ett erkännande av att någon annan har haft en positiv inverkan på deras liv. Narcissister vill ofta framstå som självförsörjande, och att erkänna att de är tacksamma mot någon kan därför vara utmanande för dem.

Rädslan för att uttrycka tacksamhet är inte bara en reflektion av narcissistens självbild, utan också av deras relationer med andra. Genom att inte visa tacksamhet kan narcissister skapa distans och undvika djupare emotionella band.

Ta ansvar för misstag

Narcissister strävar efter att upprätthålla en bild av perfektion och överlägsenhet. Att erkänna misstag eller ta ansvar för negativa konsekvenser av sina handlingar kan upplevas som ett hot mot denna självbild. Därför undviker de ofta att erkänna fel eller ta ansvar, vilket kan leda till att de skyller på andra eller förvränger verkligheten för att passa deras egen berättelse.

Rädslan att bli avslöjad

För en narcissist är deras image och hur andra ser dem extremt viktigt. De jobbar ofta hårt för att bygga upp en fasad av perfektion, charm och framgång.

När en narcissist fruktar att bli avslöjad för vem den egentligen är, är det inte bara deras fel och brister de är rädda ska synas. De är också oroliga att människor omkring dem ska se den osäkerhet och svaghet som de försöker dölja. Denna rädsla kan leda till beteenden som att ljuga, manipulera och till och med sabotera andra för att hålla sin egen fasad intakt.

Rädda för att bli kränkt eller förolämpad offentligt

Att bli förolämpad eller kränkt offentligt är en rädsla för en narcissist. En sådan situation skulle inte bara vara jobbig för deras självbild, utan också riskera att förlora den respekt och beundran de söker från andra. Offentligheten är en scen där de kontinuerligt vill framstå i bästa ljus. Att bli ifrågasatt eller förminskad i detta sammanhang kan leda till intensiva känslor av skam, ilska och hjälplöshet.

Denna rädsla kan göra narcissister särskilt känsliga för kritik och negativa omdömen från andra, särskilt i sociala eller offentliga sammanhang. De kan reagera med ilska eller aggressivitet när de känner sig hotade på detta sätt.

Andra inlägg

Läs våra andra texter

Tips för att hålla din hud ung och fräsch

Tips för att hålla din hud ung och fräsch

tecken på att huden åldras. Men oroa dig inte - det finns massor du kan göra för att återfå din huds ungdomliga lyster. Faktum är att det finns många sätt att säga stopp till åldringstecknen och få din hy att stråla igen - allt från förändrade livsstilsvanor till...

läs mer

Kom i kontakt med oss

Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss bakom Vitamera är via vårt kontaktforumlär. Vi försöker alltid svara inom 24h på vardagar, men i vissa fall kan det dröja längre än så för att få svar.