Vad är gaslighting? – gaslighting svenska

15 november 2023

Gaslighting är ett begrepp som många kanske har hört, men inte fullt ut förstår. Denna artikel ämnar att förklara vad gaslighting innebär, hur det manifesterar sig och vilka konsekvenser det kan ha för de personer som utsätts för det.

Termen gaslighting används för att beskriva en form av psykologisk manipulation där en person försöker få någon annan att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Genom denna artikel hoppas vi kunna ge en klarare bild av vad gaslighting är och hur man kan känna igen det.

Vad betyder gaslighting?

Gaslighting är en form av psykologisk manipulation där en person medvetet försöker skapa tvivel i en annan persons sinne angående den egna verklighetsuppfattningen, minnen eller känslor.

Målet med gaslighting är att få den utsatta personen att ifrågasätta sin egen sanning och därmed bli mer mottaglig för manipulatörens inflytande. Det kan ske i olika relationer, såsom mellan partners, inom familjen, på arbetsplatsen eller i andra sociala sammanhang.

Manipulatören kan använda sig av olika tekniker, såsom att förneka saker som har hänt, förvränga händelser, komma med motstridiga påståenden eller avsiktligt skapa förvirring. Genom detta skapar manipulatören en osäkerhet hos den utsatta personen, vilket kan leda till själv-tvivel och en känsla av att vara mentalt instabil.

Gaslighting exempel – 7 sätt du kan utsättas på

I denna del av artikeln kommer vi att belysa gaslighting genom att presentera sju konkreta exempel. Dessa exempel är tänkta att ge en tydligare förståelse för hur gaslighting kan ta sig uttryck i vardagen och på vilka sätt du eller någon i din närhet kan utsättas för denna form av psykologisk manipulation.

Genom att känna igen dessa beteenden kan man bli bättre rustad att identifiera gaslighting och därmed skydda sig själv och andra från dess skadliga effekter. Varje exempel kommer att belysa en specifik teknik eller situation där gaslighting kan förekomma.

1. Du blir distraherad

Ett vanligt sätt som gaslighting kan utföras på är genom att avsiktligt distrahera offret från den ursprungliga frågan eller problemet. Detta kan ske genom att manipulatören skiftar fokus från sitt eget beteende till något irrelevant eller oväsentligt, i syfte att få den utsatta personen att känna sig förvirrad eller osäker.

Till exempel, om en person ifrågasätter sin partner om en misstänkt händelse eller beteende, kan manipulatören snabbt byta ämne och börja tala om något helt annat. De kan även vända situationen och anklaga den utsatta personen för något irrelevant, som att vara för känslig eller att alltid leta fel.

Genom att ständigt ändra samtalsämnet eller anklaga den utsatta personen för något annat, distraheras offret från den ursprungliga frågan och börjar istället tvivla på sin egen förmåga att hålla fokus eller bedöma situationen korrekt.

2. Du blir svartmålad

Ett annat sätt som gaslighting kan ta sig uttryck på är genom att den manipulerande personen systematiskt svartmålar eller talar illa om offret inför andra. Syftet med detta är att isolera offret och underminera deras stöd från omgivningen, vilket gör dem mer sårbara för ytterligare manipulation.

I detta scenario kan manipulatören sprida rykten, lögner eller halvsanningar om offret till gemensamma vänner, kollegor eller familjemedlemmar. De kan framställa sig själva som offret i situationen och den utsatta personen som den som orsakar problem.

3. Förnekelse av misstag

Förnekelse av misstag är en klassisk teknik inom gaslighting, där manipulatören avvisar alla anklagelser eller bevis för sitt felaktiga beteende. Genom att ständigt förneka sina egna misstag och skuldbelägga offret, skapar manipulatören förvirring som gör det svårt för offret att lita på sin egen uppfattning av verkligheten.

Till exempel, om en partner konfronteras med bevis för otrohet, kan manipulatören förneka allt och istället anklaga offret för att vara paranoid eller misstänksam utan anledning. De kan insistera på att det aldrig har skett något felaktigt och att offret överreagerar eller inbillar sig saker.

4. Dina känslor och tankar förminskas

Ett ytterligare exempel på gaslighting är när en manipulatör förminskar eller avfärdar offrets känslor och tankar. Manipulatören gör detta för att underminera offrets självförtroende och skapa en obalans i maktrelationen.

I en situation där en persons känslor och tankar förminskas kan manipulatören använda sig av hånfulla kommentarer, ögonrullningar, suckar eller liknande kroppsspråk för att visa sitt förakt. De kan se offrets känslor som överdrivna, ologiska eller irrelevanta, och göra det klart att dessa känslor inte är värda att tas på allvar.

5. Skyller ifrån sig

Att skylla ifrån, det vill säga, överföra skulden för egna misstag eller dåligt beteende på offret eller andra personer är också en form av gaslighting. Genom att aldrig ta ansvar för sina handlingar och istället peka finger mot andra, skapar manipulatören en förvirrande och osäker atmosfär där offret kan börja tvivla på sin egen uppfattning och bedömning av situationen.

I situationer där manipulatören skyller ifrån sig, kan de använda en mängd olika tekniker för att undvika ansvar. De kan vända en konflikt eller diskussion till att handla om offrets brister, även om det ursprungligen var manipulatörens beteende som var problemet.

Exempelvis, om en person påpekar att manipulatören har glömt att göra något viktigt, kan manipulatören snabbt vända situationen genom att anklaga offret för att vara för krävande eller för att inte ha kommunicerat tydligt.

6. Du blir ljugen för

Ett av de mest tydliga exemplen på gaslighting är när manipulatören medvetet ljuger för offret, skapar falska berättelser eller förvränger sanningen för att skapa förvirring och osäkerhet. Genom att ljuga och förändra verkligheten som offret känner till, syftar manipulatören till att skapa en känsla där offret tvivlar på sin egen minnesbild och uppfattning av händelser.

När en person utsätts för gaslighting genom lögner kan manipulatören till exempel förneka att vissa händelser har ägt rum, även om offret har klara minnen av dem. En manipulatör kan också ljuga om sina egna handlingar eller intentioner, och sedan hävda att offret minns fel när de konfronteras med sanningen.

7. Fina ord används för att släta över situationer

Ett subtilt och ibland förbiseende exempel på gaslighting är när manipulatören använder sig av fina ord för att släta över situationer och dölja sitt destruktiva beteende. I detta fall använder manipulatören vackra, kärleksfulla eller ursäktande ord för att distrahera offret från deras egna handlingar som kan vara skadliga eller respektlösa.

Manipulatören kan, till exempel, ge komplimanger, uttrycka kärlek eller be om ursäkt på ett övertygande sätt efter att ha uppvisat dåligt beteende. Denna taktik är särskilt effektiv eftersom den kan få offret att känna sig värderad och älskad, vilket skapar en annorlunda känsla gentemot manipulatörens tidigare beteende. Genom att ständigt växla mellan negativt och positivt beteende håller manipulatören offret i en konstant obalans och förvirring.

Tecken på att du blir gaslightad

Gaslighting kan ha djupgående och allvarliga konsekvenser för en persons psykiska hälsa. Det kan leda till känslor av ångest, depression och i vissa fall till och med självmordstankar. Därför är det av yttersta vikt att känna igen tecknen på att man blir utsatt för gaslighting, så att man kan söka hjälp och stoppa manipuleringen.

Här är några vanliga tecken på att någon blir utsatt för gaslighting:

Du ifrågasätter dig själv. Om du ständigt ifrågasätter dina minnen, känslor eller beslut kan det vara ett tecken på att någon försöker manipulera din verklighetsuppfattning.

Du undrar om det är fel på dig. Om du ständigt känner att det är något fundamentalt fel med dig, eller att du alltid gör fel, kan det vara resultatet av att någon ständigt underminerar din självkänsla.

Du är ofta besviken på dig själv: Att känna sig otillräcklig och besviken på sig själv kan vara ett resultat av att någon kontinuerligt pekar ut dina misstag och brister.

Du tror att andra är besvikna på dig. Om du tror att andra är besvikna på dig, kan det vara på grund av att någon planterar denna känsla i ditt sinne genom sina ord eller handlingar.

Du litar inte på dig själv och har svårt att ta beslut. Gaslighting kan leda till att du tvivlar på din egen förmåga att fatta beslut och litar mer på andra, vilket gör dig mer sårbar för manipulation.

Du känner dig ensam. Känslan av isolering kan vara en följd av att manipulatören isolerar dig från andra eller får dig att känna att ingen annan skulle förstå eller stödja dig.

Att känna igen dessa tecken är ett viktigt steg mot att skydda sig själv och söka stöd. Att bli medveten om att man utsätts för gaslighting kan vara början på en resa mot återhämtning och stärkande av ens egen självkänsla.

Varför heter det gaslighting?

Termen gaslighting har sitt ursprung i en brittisk pjäs från 1938, ”Gas Light”, skriven av Patrick Hamilton. Pjäsen blev senare en framgångsrik film, först i Storbritannien och därefter i Hollywood med titeln ”Gaslight”, där bland andra Ingrid Bergman medverkade.

I både pjäsen och filmerna handlar berättelsen om en man som manipulerar sin fru till att tro att hon håller på att bli galen. En av hans manipulations-tekniker är att han medvetet och gradvis minskar ljusskenet på gaslamporna i deras hem, samtidigt som han insisterar på att ingenting har förändrats. Hans hustru märker att ljuset flackar och saker försvinner, men eftersom han förnekar alla förändringar börjar hon ifrågasätta sin egen uppfattning av verkligheten.

Termen ”gaslighting” har sedan dess kommit att användas för att beskriva psykologiska manipulations-tekniker som syftar till att få en person att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning, minne eller perception. Precis som i pjäsen och filmen används tekniken för att underminera en persons självförtroende och skapa osäkerhet, vilket gör dem mer mottagliga för ytterligare manipulation och kontroll.

Hur bemöter man gaslighting på ett bra sätt?

Att bemöta gaslighting kan vara en utmaning, men det finns olika strategier för att hantera situationen och skydda sig själv. Det första steget är att lita på sin egen verklighetsuppfattning. Om du känner att något inte stämmer eller om du känner dig osäker, är det viktigt att lita på din magkänsla och inte förlora förtroendet för din egen förmåga att bedöma situationer.

Ett annat viktigt steg är att söka stöd från andra. Att prata med vänner, familj eller en professionell terapeut kan vara hjälpsamt för att få perspektiv och bekräftelse på dina känslor och upplevelser. Ibland kan det vara svårt att se situationen klart när man är mitt i den, och att ha någon annan som kan bekräfta din upplevelse kan vara mycket värdefullt.

Dessutom kan det vara till hjälp att dokumentera händelser som inträffar. Att föra en dagbok över samtal, situationer och händelser kan hjälpa dig att se mönster i beteendet och stärka din egen verklighetsuppfattning.

Slutligen är det viktigt att sätta gränser. Att vara tydlig med vad som är oacceptabelt beteende och konsekvent hålla fast vid dessa gränser är en viktig del av att skydda sig själv. Genom att tydligt och lugnt kommunicera dina gränser visar du att du inte accepterar manipulativt beteende.

Andra inlägg

Läs våra andra texter

Tips för att hålla din hud ung och fräsch

Tips för att hålla din hud ung och fräsch

tecken på att huden åldras. Men oroa dig inte - det finns massor du kan göra för att återfå din huds ungdomliga lyster. Faktum är att det finns många sätt att säga stopp till åldringstecknen och få din hy att stråla igen - allt från förändrade livsstilsvanor till...

läs mer

Kom i kontakt med oss

Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss bakom Vitamera är via vårt kontaktforumlär. Vi försöker alltid svara inom 24h på vardagar, men i vissa fall kan det dröja längre än så för att få svar.