Varför ska man träna?

De flesta vet att man bör träna för att må bra, men trots det är det få som lyckas hålla sig till en rutin. Genom att gå djupare in på de positiva effekter träning har på kroppen kan denna artikel förhoppningsvis inspirera dig till att börja träna.

Fysiskt välmående

Många tränar med syftet att gå ner i vikt. Träning har såklart stor påverkan på vikten och genom att träna regelbundet och äta bra kan man hålla sig på en hälsosam vikt. Förutom att se till att du mår bra just nu är träning bra för att motverka framtida sjukdomar. All form av rörelse är bra och kan förebygga flertalet allvarliga sjukdomar inklusive vissa sorters cancer.

Även sömnen påverkas positivt av träning, precis som att träningen påverkas positivt av bra och tillräcklig sömn. Träning kan också sänka blodtrycket för den som lider av högt blodtryck. Genom att röra på sig regelbundet får du en starkare kropp vilket kan hjälpa dig i vardagen samtidigt som du förbereder dig för ett långt och friskt liv.

Psykiskt välmående

Utöver de många fysiska effekterna av träning finns också många psykiska. Vid träning frigörs hormoner som gör oss glada. Även om man inte tycker om att träna kan alltså kroppen se till att du blir glad av det! Dessutom motverkar rörelse problem med den psykiska hälsan då den minskar oro och stress.

Den som tränar löper också lägre risk för att drabbas av depression och demens. Träning hjälper även flera viktiga funktioner i hjärnan då den kan förbättra både minne och koncentrationsförmåga. Den psykiska hälsan påverkas också indirekt av att träning förbättrar sömn då det är en central del av det psykiska välmåendet.

Att träna är alltså viktigt av många anledningar och det är inte bara din vikt, styrka och muskelmassa som påverkas. För att öka chansen för ett långt och friskt liv bör man träna regelbundet då effekterna är både långsiktiga och kortsiktiga och många av dem kan hjälpa dig på ålderns höst.

Lämna en kommentar